PTPAiIO Oddział Pomorski
Komisja ds. Pielęgniarstwa
Anestezjologicznego
przy OIPiP w Gdańsku
Polskie Towarzystwo
Pielęgniarek Anestezjologicznych
Oddział Pomorski

Zapraszają
do
udziału w szkoleniu


      Poprawa wyników toalety dróg oddechowych pacjenta.

 Tematy:

1.Definicja VAP
2.Prewencja VAP
3.Poprawa wyników krążeniowo - oddechowych pacjenta
4.Poszerzenie ochrony personelu i pacjenta
5.Zamknięte systemy do odsysania tchawicy Ty-Care
6.Odsysanie treści zalegającej z nad mankietu dzięki Rurkom Seal Guard Evac
7.Praktyczne użycie systemów zamkniętych i odsysanie z nad mankietu

 
Prowadzący:          
Norbert Lewandowski       
Magdalena Dominiak
 
 Sponsor:                             
                           


  Termin szkolenia:
27 styczeń 2009 r. godz. 13.30
  Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna OIPiP w Gdańsku
  Czas trwania: ok. 90 min.                   

              Gwarantujemy: poczęstunek, certyfikaty uczestnictwa.

Zgłoszenia proszę przesyła na adres: anestezja.gda@wp.pl do 20.01.2009r.

Ilość miejsc ograniczona!

  


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku,
PTPAiIO Oddział Pomorski
oraz
Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

pod patronatem

Konsultanta Wojewódzkiego ds. Radiologii
dr n. med. Janusza Dębskiego
zaprasza
do udziału w konferencji

„Ergonomia diagnozowania – USG, TK, MRI”


W programie:

„Bezpieczeństwo środków kontrastowych w opinii nefrologa”
– dr n. med. Robert Małecki nefrolog
„Profilaktyka powikłań po podaniu środków cieniujących”
– Joanna Langa PTPAiIO Oddz. Pomorski
„Rezonans magnetyczny jako bezpieczna, nieinwazyjna metoda obrazowania ciała
ludzkiego” – doc. dr n. med. Piotr Sosnowski Konsultant Krajowy ds.Badań MRI
w Poznaniu
„Radiologia. Szerokie możliwości diagnostyczne – jak je wykorzystać”
– A.Kubiak WSS PCT w Gdańsku
„Rola technika Rtg w Zespole Diagnostyki Obrazowej”
– Joanna Cieszyńska technik PCT WSS w Gdańsku
„Radiologia europejska” – relacje (Anglia, Ukraina, …)
– Małgorzata Borys WSS PCT w Gdańsku
Termin: 28 marca 2009 r.,godz 9:00
Miejsce: Hotel SCANDIC ul. Podwale Grodzkie 9, Gdańsk
Zapewniamy: certyfikaty uczestnictwa, poczęstunek
Koszt uczestnictwa: 20 zł
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.03.2009r. na adres:
rejestracja@open.med.pl

Uwaga - ilość miejsc ograniczona !!!
Organizator strategiczny:
www.open.med.pl

Komisja ds. Pielęgniarstwa Anestezjologicznego
przy OIPiP w Gdańsku

oraz

PTPAiIO Oddział Pomorski

pod patronatem

Konsultanta Wojewódzkiego
ds. Pielęgniarstwa Anestezjologicznego

Zaprasza

do udziału w konferencji szkoleniowej

„Organizacja zespołu ds. żywienia”

 

Więcej w aktualnościach: http://ptpaiio-gda.ngo24.pl/default.aspx?pg=007fee9d-0c11-4886-938b-7807f8bb94e4

„Wyzwania i dylematy pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece”


Zaproszenie na VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych
i Intensywnej Opieki

8– 10 październik 2009
Kościelisko koło Zakopanego

Szczegóły w aktualnościach:

http://ptpaiio-gda.ngo24.pl/default.aspx?pg=007fee9d-0c11-4886-938b-7807f8bb94e4

 Walne zebranie 2010

Szanowni Państwo
Członkowie
Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarek Anestezjologicznych
i Intensywnej Opieki

Uprzejmie zapraszam na drugie Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki Oddział Pomorski, które odbędzie się 

12 kwietnia 2010 r. o godz. 15.00 w Sali wykładowej OIPiP w Gdańsku ul. Wyczółkowskiego 17 a

 

Proponowany porządek Zebrania

1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenia porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego, protokolanta i komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie Bilansu Finansowego za rok 2006,2007, 2008, i 2009:
     skarbnik Czesław Wojciechowski
5. Zatwierdzenie bilansu Finansowego za rok 2006 ,2007,2008 i 2009
6. Podsumowanie merytorycznej działalności I Kadencji
przewodnicząca Joanna Langa
7. Wybory Zarządu PTPAiIO Oddział Pomorski II Kadencji:

* zgłoszenie kandydatów,
* prezentacja kandydatów,
* głosowanie,
* liczenie głosów
* ogłoszenie wyników

8. Wystąpienie przewodniczącej II Kadencji
9. Zamknięcie zebrania

Obecność na zebraniu obowiązkowa.

Przewodnicząca PTPAiIO Oddz.Pom.

Joanna Langa

 

Uwaga konkurs!

Szczegóły w zakładce konkurs:  http://ptpaiio-gda.ngo24.pl/default.aspx?pg=12422992-6a00-4bdc-b2c5-fb41649864f5

Zaprasza

DO UDZIAŁU
W KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ
 
"Zakażenia odcewnikowe- ocena ryzyka
             w kontekście żywienia pozajelitowego"
Tematy:
  1. "Żywienie pozajelitowe" -mgr Iwona Ługowska
  2. "Redukcja zakażeń odcewnikowych w systemach Viaflo" -lic. Marta Kunikowska
  3. "Zakażenia odcewnikowe- ocena ryzyka" – dr n. med. Marzenna Bartoszewicz
  4. "Odpowiedzialność cywilna za zdarzenia związane z wykonywaniem zawodów medycznych" – dr n.praw. Anna Dalkowska
  5. Wystąpienie firmy Schulke
Miejsce :
Sala Konferencyjna Szpitala w Wejherowie
Termin :
12. 05.2010 o godz.: 12.00
Zgłoszenia: elagrun (małpka) o2.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIAREK ANESTEZJOLOGICZNYCH ODDZIAŁ POMORSKI

KOMISJA DS. PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO przy OIPiP w Gdańsku

 

Komunikat
           
 
                   Spotkanie członków Komisji ds. Pielęgniarstwa Anestezjologicznego oraz Zarządu PTPAiIO Oddział Pomorski odbędzie się w dn.: 10.05.2010r. o godz. 15.00 W Sali konferencyjnej OIPiP w Gdańsku.
Obecność obowiązkowa!
 
 
 
Przewodnicząca:
                                                                   
                                                                             Joanna Langa
 

KOMUNIKAT !

Na wniosek przewodniczącej Komisji ds. Pielęgniarstwa Anestezjologicznego
przy OIPiP w Gdańsku powołano następujące sekcje:
 
1) Sekcja Pielęgniarstwa Anestezjologicznego z Elementami Leczenia Bólu
   - kierownik sekcji:  Wioletta Mędrzycka Dąbrowska UCK Gdańsk 
                           wioletta.medrzycka@amg.gda.pl
 
 2) Sekcja Pielęgniarstwa Intensywnej Opieki Medycznej
    - kierownik sekcji:  Katarzyna Kwiecień UCK Gdańsk
                                kasiad124@wp.pl
 
 
 3) Sekcja Pielęgniarstwa Anestezjologicznego w Radiologii
    - kierownik sekcji:  Joanna Langa PCM Euromedic
                              anestezja.gda@wp.pl
 
Celem sekcji jest integracja środowiska pielęgniarskiego w/w specjalności , realizowanie załorzeń statutowych PTPiIO, oraz zwiększenie aktywności zawodowej .
Wszystkie osoby, które chciały by  czynnie włączyć się do działań w/w sekcjach proszę
 o kontakt na podane adresy w terminie do 18 luty 2011’.
 
 
Uwaga !!!
 
Spotkanie organizacyjne 21 luty 2011 r. o godz. 14.30
 w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku ul. Wyczółkowskiego 17a

 

 Przewodnicząca 

Joanna Langa

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z wytycznymi Minister Zdrowia w sprawie tzw. "dopalaczy" - dokument można pobrać z działu Download

Dokument PDF do pobrania